روز مادر

جمعه 21 فروردین 1394 ساعت 01:07


روز مادر به همه مادرهای عزیز مبارک

مخصوصا مامان ناهید نازنینم که تقریبا بیست و پنج روز میشه که ندیدمش و دلم براش حسابی تنگ شده .

و مهربان همسرم که تا چند وقت دیگه قراره مادر بودن رو برای بار دوم تجربه کنه

و همه خانوم ها و مادرهای نازنینی که لطف دارند و به خونه مجازی من سر میزنن